Ako podnikateľ vlastniaci nejakú spoločnosť, môžete pri rozhodnutí o jej predaji postupovať dvomi cestami. Prvou možnosťou je predaj spoločnosti cez Zmluvu o predaji podniku a tou druhou je predaj prostredníctvom Zmluvy o prevode obchodného podielu. Pri obidvoch možnostiach je potrebné samotný predaj vopred odsúhlasiť na Valnom zhromaždení.

Kúpa ready made spoločnosti

Pokiaľ sa plánuje firma posunúť osobe, ktorá vôbec v nej nefiguruje a teda ide o cudziu osobu, je potrebné, aby bola táto skutočnosť uvedená v Spoločenskej zmluve, prípadne v Zakladateľskej listine. Zmluvy potom musia zahŕňať základné údaje o oboch zmluvných stranách, o tom čo konkrétne je predmetom predaja, koľko samotný predaj bude stáť a či pôjde o finančný alebo nefinančný prevod. Okrem toho dokumenty by mali obsahovať aj iné dôležité údaje, ako sú záväzky, osvedčené podpisy a ďalšie informácie. Všeobecne a zjednodušene by sa dali tieto dve možnosti predaja porovnať tak, že pri Zmluve o prevode obchodného podielu sa môže previesť iba jeho určitá časť (napríklad sa časť podielu prepíše na jedného zo spoločníkov a zvyšok stále zostáva vo vlastníctve firmy), kým pri predaji na základe Zmluvy o predaji podniku sa prevádza celkový obchodný podiel na inú spoločnosť, respektíve osobu.

Predaj spoločnosti

Ak sa nachádzate na opačnej strane a plánujete nie predať, ale kúpiť nejakú spoločnosť, veľmi populárne sú v súčasnosti tzv. „Ready made firmy“. Tieto spoločnosti sú často novozaložené za jediným účelom, ktorým je práve ich predaj, avšak nájdete medzi nimi aj firmy, pôsobiace na trhu určitý čas. Odporúčame určite zvážiť zakúpenie „predpripravenej“ firmy a to hneď z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je určite ten fakt, že nemusíte sa zaoberať jej zakladaním a tým pádom nemusíte ani čakať, kedy môžete začať s podnikateľskou činnosťou. Všetky náležitosti, papiere a iné dokumenty sú pri týchto firmách už dávno vybavené a väčšina služieb zameriavajúcich sa na predaj „Ready made spoločností“ za vás vyrieši aj ostatné kroky, nevyhnutné k zrealizovaniu tohto aktu (napr. prepis dokumentov, návštevy úradov a iných inštitúcií). Vy tak po zaplatení získate hotovú spoločnosť, ktorá je automaticky pripravená na okamžité začatie podnikania.