Iste poznáte rôzne navigačné systémy a rovnako máte niektoré aj nainštalované. Google má jednu tiež. Volá sa Google maps a je celkom presná a hlavne aktuálna. Vyhľadá miesto, adresu i popisné číslo. Užívateľ si môže nastaviť trasu z bodu A do bodu B, pričom aplikácia vyhodnotí trvanie, každú zmenu smeru, prekážky a iné. Aplikácia sa využíva prevažne online,  avšak je možné stiahnuť si mapy jednotlivých krajín a navigáciu využívať aj offline. Čo je dôležité podotknúť – navigácia je dostupná zdarma.

google

Gmailje emailová schránka. V súčasnosti má vysokú kapacitu 15 GB, čo nie je jednoduché zaplniť. A stále sa navyšuje. Dizajn je jednoduchý a čitateľný. Pri písaní mailov sa dá vložiť printscreen obrázku priamo do rozpísanej správy a nemusí byť použitý iba ako príloha. Má štandardne zadefinované sekcie a užívateľ si môže vytvoriť aj nové, kam sa budú určité typy emailov automaticky zasielať. Gmail má vytvorené aj aplikácie určené pre takmer všetky platformy mobilných operačných systémov. Čiže nie je potrebné sa prihlasovať cez internetový prehliadač – svoje maily máte k dispozícii jediným klikom vo vašom mobilnom zariadení.
 
Ďalší neoceniteľný pomocník či už doma, alebo na cestách je Prekladač. Funguje na princípe rýchleho prekladu slova, alebo vety. Napíšete slovo a aplikácia ho hneď preloží do jedného z obrovského množstva dostupných jazykov. Môžete si dať preložiť text aj opačne – z cudzieho jazyka do nášho alebo aj iného. Oceňujem možnosť prekladu prostredníctvom kamery, t.j. priložíte kameru nad článok písaný v cudzom jazyku, aplikácia vám automaticky preloží text a vy ho preložený vidíte už priamo na kamere.

mapy google
 
Máte už svoje úložisko fotiek? Je veľké a bezplatné? Pokiaľ ste dvakrát po sebe povedali „nie“, spoločnosť Google pre vás vytvorila aplikáciuFotky. Umožní vám zálohovať si fotografie z PC, pamäťových kariet a USB na bezplatné virtuálne úložisko a vy svoje fotografie už nikdy nestratíte.