Mnohé slovenské domácnosti končia hádku tichom, či rozbitými taniermi. Odcudzenie rodiny je často následkom sporov, ktoré ostali nedoriešené aj keď nepreberali toho veľa. V práci, či s kamarátmi sme schopní dať veci na pravú mieru, no náš domov je často opakom. Ako sa vymaniť zo začarovaného kola?

konflikt

Dajte tomu čas
Mnoho hádok sa začína pre maličkosti. Malé gestá, poznámky či nesplnené sľuby a oheň je na streche. Aj vy si musíte vstúpiť do svedomia. Namiesto podráždeného argumentu počkajte, kým sa váš temperament schladí. To isté platí aj o už rozvinutej hádke. Nepodnecujte hnev a svár novými popudmi. Často sa stáva, že ak jeden z hádajúcich odíde, uľahčí tak priebeh sporu.

Nie je nad rozhovor
Je len málo vecí, cez ktoré by sme sa naozaj nevedeli preniesť. Často si ich však mýlime s obyčajnými maličkosťami. Preto sa snažte po nezhode nastoliť nový tón v domácnosti. Namiesto ticha a výčitiek začnite rozhovor o jednoduchých a odľahčených veciach. Viete dobre, na čom sa s človekom zhodnete, preto ich skúste schladiť s humorom alebo spoločnými záujmami. Veď ako sa môže v takejto domácnosti držať spor?

Dajte najavo, že vás to trápi
Ak sa budete cítiť pánom situácie alebo sa na neho hrať, vedzte, že tým ničomu nepomôžete. Pri rozhovore ako aj pri spore je potreba dvoch rovnocenných ľudí, ktorí sú k sebe úprimní. Preto nechajte za hlavou svoje pretvarovanie a múdre reči. Snažte sa vychádzať s človekom ako s tým, ktorého milujete a s ktorým žijete.

vztah

Nie všetko má riešenie
Aj keď spolu bývate, ste rodina nemusíte mať rovnaký pohľad na všetko. Ak nie ste príliš odlišnej morálky, zbytočné hádky vás iba oberajú o čas. Malichernosti sa dajú vyriešiť aj bez kriku, čo sa nedá povedať o niektorých veciach. Či už je to ich život či presvedčenie, musíte vedieť, kedy s človekom nič nepohne a teda je zbytočné ho provokovať k reakcii.