Úspešnosť Vašej stránky, či už je to propagačná reklama, magazín o varení alebo blog, by sme mohli jednoducho zhrnúť do troch hlavných bodov, ktorých sa môžete držať ak chcete udržať pozornosť návštevníka a zaujať ho. Sú to vzhľad, obsah a prostriedky. Rozoberme si teraz každý jeden zvlášť a pozrime sa, ako z nich vyťažiť čo najviac.

počítač

Myslite na to, že stránka okrem prezentácie Vášho produktu či služby slúži aj ako kúsok umenia. Je to totiž práve vzhľad, ktorý ako prvý upúta pozornosť návštevníka. Rôzne trblietajúce sa obrázky, rušivé farby a typy písma skôr odlákajú než prinesú úžitok, a preto sa im radšej vyhýbajte. Namiesto toho zvoľte farby jemné a pokúste sa ich ladiť s bledými odtieňmi, ak už samozrejme nemáte farbu, ktorá Vás vystihuje. Vyberte si jednu farebnú tému a tej sa držte.
Obrázky sú samozrejme dobrým riešením, avšak neprežeňte to. Zvoľte kvalitné fotografie, ktoré Vás reprezentujú a nájdite im správne miesto  – prezentácia uprostred článku je vhodnou voľbou.

notebook

Najväčším plusom je, ak je návštevník schopný sám sa v stránke orientovať a mať nad všetkým prehľad. Vytvorte menu. Intuitívne ovládanie je obrovským víťazstvom a udrží tak Vášho sledovateľa zajatého – a to je presne to, čo chcete dosiahnuť! Dajte mu možnosť preklikať sa aj na iné články – ale takisto myslite na to, že nie je dobré ho priam zahltiť odkazmi. Pridajte jeden – dva na začiatok a koniec strany, prípadne vložte odkaz aj do samotného textu.

nákup

A tu už prichádzame k obsahu  – ak sa Vám podarilo osloviť návštevníka elegantným vzhľadom, bude ho teraz zaujímať obsah.  Snažte sa držať témy – ak sa napríklad Vaša firma zaoberá vývojom softvéru, píšte o Vašich aktuálnych projektoch, úspechoch a danej problematike. Ak zakladáte blog, určite mu, aká bude jeho téma – nepíšte raz o zvieratách a raz o varení – totiž čitateľ bude zmätený a stratí záujem o čítanie ďalších článkov. Buďte vždy informovaní a neváhajte sa podeliť s novými aktualitami – najmä ak máte vlastný e-shop. Neustále inovujte a hľadajte, ako vašu tému prehĺbiť.

A napokon sa dostávame ku prostriedkom. Ak je úlohou Vašej stránky niečo návštevníkovi poskytnúť, navoďte mu potom dojem, že práve Vaša firma je to pravé orechové. Napíšte adresu a číslo firmy na viditeľné miesto – najlepšie na každú jednu stranu, aby tak vedel, že ste mu neustále k dispozícii. Skúste preňho vytvoriť vlastné konto, kde získa väčšie možnosti ako napríklad prístup k prémiovému obsahu a tak podobne. Bude sa na vašu stránku pravidelne vracať a to je kľúčové.