Pri dnešnom uponáhľanom rytme života niekedy zabúdame dokonca aj dýchať, respektíve nie sme dôrazný pri dodržiavaní správnej techniky dýchania. Je to pre nás automatické, že sa ráno nadýchneme čerstvého vzduchu, ale jeho moc a liečivú silu si uvedomuje len hŕstka z nás. Na to, aby sme svoje emócie dostali pod kontrolu a upratali si aj v orgánoch, je tu kurz, na ktorý je možné prihlásiť sa. Na ňom si osvojíme prácu so zvukmi, ktoré nám s očistou orgánov pomôžu.

meditation-1384758_640

 

Naše problémy sú úzko späté s našim spôsobom vnímania sveta, myslením a spracovávaním emócií. Tie, ak sa nesprávne spracujú, vytvoria energetický blok v tele a nakoniec vyústia do fyzického problému. Predchádzať tomu je možné, ak sa dokážeme prečistiť na jemných úrovniach. Kurz je zameraný na ocista tela od negativnej energie taoistické techniky, ktoré nám pomôžu vyliečiť sa, zregenerovať a obnoviť jednotlivé orgány samostatne. V čínskej medicíne je každý orgán prepojený s mentálnymi prejavmi, a práve tie sa pokúsime na kurze vyčistiť jednoduchými technikami.

mladá žena, okno

Človek v súčasnosti čoraz viac potrebuje celkovú očistu organizmu, aby sa množstvo emócií nepodpísalo na jeho chátrajúcom fyzickom zdraví. Aj keď si to neuvedomujeme, prejavy sa môžu dostaviť dávno po odznení problému. Kurz nie je určený len pre nejakú cieľovú skupinu, ale zúčastniť sa ho môže každý. Základom je však pravidelnosť, len tak môžeme očakávať aj nejaké pozitívne výsledky. Musíme však chcieť predovšetkým my, sami, dôležité je aj to, aby sme si uvedomili, že je potrebné zmeniť pohľad na svet, a s tým nám pomôžu tieto staré techniky. Dýchanie je najprirodzenejšia potreba človeka a aj zvuk má svoju silu. Očista taoistickými praktikami sa prejaví na zlepšení kvality života, k tomu prispejú aj liečivé sily zvukov. Negatívna energia tak nebude mať šancu opäť nás dostať do svojej moci, ale musíme vedieť dobre sformulovať svoje prirodzené potreby a zároveň im aj vyhovieť.