Muay Thai z Thajska
Thajský národný šport sa bežne pokladá za rovnaký ako kickboxing, ale nie. V Muay Thai je legálne údery pod pásom, s lakťami a kolenami. Je to preto, lebo Muay Thai používa časti tela ako zbraň na boj. Patria sem nohy, lakte, kolená, päste a holenie. Mnohé z prvkov v Muay Thai majú podobnosť s japonskými a indickými kolegami, takže nie je jasné, kedy vznikol presne Muay Thai. Je jasné, že to bolo v čase kráľa Ráma V v roku 1868, ktoré prinieslo zlatý vek pre Muay Thai, pretože kráľ osobne zaujímal šport. Muay Thai tradične bol veľmi štruktúrovaný a viac choreografický štýl bojov. To sa vyvinulo do umenia, kde sa zameranie presúva v použití tela ako zbraň pre boj. Aj preto je jeden z 5 najobľúbenejších bojových umení sveta a ľudia sa zaujímajú o Muay Thai čoraz viac a viac.

čína

Brazílske Jiu-jitsu z Brazílie
S názvom krajiny, brazílske jiu-jitsu vznikol z Kodokan Judo základných bojových základov, ktoré učil japonský jiu-jitsu majster Mitsuyo Meda Carlosovi Graciemu. Nakoniec sa dostala do vlastného umenia prostredníctvom adaptácií a experimentov z judo znalostí o Carlosovi a Helio Gracie, ktoré preniesli na svoju rodinu.

Karate z Japonska
Japonské slovo „karate“ znamená „prázdne ruky“ a je to vhodný popis tohto bojového umenia. Karate je bojové umenie, ktoré nepoužíva žiadne zbrane. Zatiaľ čo sa predpokladá, že prvé štýly existujú od roku 1300, kód bojových umení „10 príkazov karaoke“ bol napísaný otcom moderného karate Anko Itosu v roku 1908.

Kung fu z Číny
Toto bojové umenie zaviedlo v Číne čínsky zlatý cisár Huangdi v roku 2698 pred nl. počas jeho vlády. Kung fu doslova znamená úspech získaný vďaka tvrdej a dlhej práci. Je to jedno z najstarších bojových umení na svete. K dnešnému dňu sa používajú desiatky tisíc formulárov a verzií Kung fu po celom svete.

bojový sport

Taekwondo z Kórey
Taekwondo sa stalo populárnym po druhej svetovej vojne, keď skončila okupácia Kórey. Toto bojové umenie je definované jeho anglickým prekladom, ktorý znamená „spôsob päste a nohy“ a využíva kombináciu fyzických zručností a duševnej sily. Toto je často znázornené, keď taekwondo následník rozbije dosky s nohou alebo rukou.