Keď sa potenciálni investori prvýkrát zaujímajú o investície do akcií, väčšina ľudí má tendenciu sledovať grafy na akciových trhoch, aby zistili, ako sa podniku darilo v priebehu času. Pre dlhodobých akcionárov, ktorí uplatňujú prístup typu " buy-and-hold ", je to prakticky zbytočné takmer vo všetkých prípadoch, pretože čísla, ktoré vidíte na tomto grafe akcií, takmer nepochybne podhodnocujú celkovú návratnosť, ktorú mohol investor vlastniť počas príslušného obdobia.

graf

Väčšina grafov na burze neodráža dividendy
Všetky spoločnosti vyplácajú časť svojich ziskov vo forme peňažnej  dividendy, a to buď poštou, šekom, alebo priamym uložením peňazí na váš maklérsky účet  alebo prepojený bankový účet. Dobré podniky dokážu zvýšiť výnosy rýchlejšie ako je miera inflácie, čo vedie k rýchlemu rastu dividend. Výnosy z dividend na prakticky všetkých akciách sa v súčasnosti pohybujú od 1% do 6%, pričom rozhodujúcim faktorom je, ako rýchlo sa firma rozrastá (rýchlo rastúci obchod s podnikmi s vyšším  pomerom ceny a výnosu, vedie k nižšiemu  výnosu z dividend a naopak.

účet

Grafy akciových trhov nezohľadňujú dane, infláciu ani defláciu
Dane sú dôležité. Presne tá istá investícia, ktorá sa bude konať rovnako dlho, bude mať za následok veľmi odlišné zmeny čistého majetku pre vašu rodinu v závislosti od umiestnenia majetku, ktoré ste použili. Grafy akciových trhov nebudú naznačovať daňový kompenzát, ktorý by ste dostali predajom jednej pozície so stratou, aby ste chránili zisky z iného podniku. Inflácia a deflácia taktiež chýbajú u väčšiny vizuálneho zobrazenia výkonnosti cenných papierov. Osobitnú pozornosť treba venovať kúpnej sile. Ak hodnota vášho portfólia klesne o 50%, ale cena všetkého ostatného klesá o 30%, 50% alebo 70%, vaša ekonomická situácia je iná ako sa zdá na prvý pohľad.

Boli doby, kedy mierny pokles hodnoty dolára skutočne viedol k zarábaniu peňazí v reálnych podmienkach. Naopak, existovali obdobia, počas ktorých sa ceny akcií zvýšili, ale dolár sa znehodnotil oveľa rýchlejšie, čo viedlo k podstatnej zmene pre akcionára.