Dávnejšie som sa niekde dočítal tento výrok, na ktorým nemôžem zabudnúť:
“ Kto nemá žiadnu úctu k minulosti, nezaslúži si žiadnu prítomnosť. „
Je to možno drsný výrok, ale v niečom pravdivý. Bez ľudí, ktorí tu boli pred nami, by sme tu neboli ani my. Ale hlavne- bez historických činov a postáv, ktoré sa snažili zapríčiniť o lepší svet a našu prítomnosť. Aby sme sa my narodili do lepšieho sveta, v ktorom by sme mohli žiť v mieri, slobode a poriadku. Bolo by smutné a zraňujúce na týchto ľudí, ich činy a ich odkaz pre nás zabudnúť a nikdy sa k nim nevrátiť. Pokiaľ tento odkaz po našich predkoch budeme ignorovať my, tak naše deti a ďalšie generácie určite zabudnú. Preto je dôležité k histórii sa vrátiť a nezabúdať na ňu.
starý tank
Obzrieť sa späť v čase, je podľa mňa, povinnosťou i našej generácie z dvoch dôvodov.
1. Vyhľadať historické okamihy, kedy ľudstvo dokázalo spraviť prelomové a prospešné zmeny. Následne si z nich zobrať príklad a pokúsiť sa praktizovať ich i v prítomnosti.
2. Vyhľadať historické okamihy, kedy sme ako ľudstvo zlyhali a dopustili sme, aby sa diali kruté a nehorázne veci. V tomto prípade sa musíme pozrieť späť a vyvarovať sa chybám, ktorých sa naši predkovia dopustili.
Takže z tohto vyplýva, že z histórie je potrebné brať si príklad, no zároveň sa z nej i poučiť.
I keď minulosť už nezmeníme, môžme z nej čerpať vedomosti a niekedy môže poslúžiť ako návod.
krásný monument
Naša generácia má výhodu, že môže čerpať ľubovoľné informácie a to prakticky hocikedy. Pomocou internetu a zaujímavých webových stránok, ako napríklad

História a minulosť je však i plná zábavných infromácií, nejedná sa vždy len o násilie, či vojnu. Svoj pôvod majú i rôzne populárne predmety, dokonca i počítače, hracie konzoly, televízory, šport, hudba, skrátka všetky veci, ktoré nás zaujímajú majú svoj pôvod a je zaujímavé vyhľadať si ho.