V dnešnom svete snáď nie je nič jednoduchšie, než si niečo kúpiť. Samozrejme iba v prípade, že si daný produkt či službu môžeme dovoliť. Jednoducho zájdeme do obchodu a pri pokladni zaplatíme. Prípadne si produkt objednáme cez internet a za niekoľko dní či hodín ho máme doma a to prakticky bez roboty. Jediné, čo musíme spraviť, je otvoriť peňaženku. Ako však funguje trh? Stretne sa za každých okolností ponuka s dopytom? Vytvorí sa rovnováha? A nájdu všetci kupujúci to, čo práve hľadajú? Pozrime sa na jednoduchý príklad, ktorý ozrejmí celú problematiku.
Vezmime si štyri ženy, ktoré prichádzajú na trh s prosbou kúpenia ručne vyrobenej skrine. Každej prináša skriňa iné uspokojenie (zostupne). Naše štyri ženy nachádzajú na trhu štyroch truhlárov. Každý má však na výrobu rôzne náklady (vzostupne).

rovnováha.jpg

Uspokojenie možno vyjadriť v peňažnej miere. Predstavuje práve takú hodnotu, ktorú je daná gazdiná ochotná za skriňu zaplatiť. Logicky – prvá žena pociťuje najvyššie uspokojenie, preto je ochotná i najviac zaplatiť. S každou pribúdajúcou zákazníčkou, klesá i uspokojenie a ochota platiť. Samozrejme, toto si každá z nich nechá pre seba. Na druhej strane stoja truhlári = predávajúci, ktorí podľa nákladov stanovujú cenu nábytku. Čo by sa však stalo v prípade, keby sa cena odvíjala od predávajúceho, ktorý má v našom príklade najnižšie náklady? Všetky naše ženy by logicky chceli kúpiť produkt od tohto predávajúceho. Avšak, 4 ručne vyrábané skrine na jedného predávajúceho prakticky v jednej sekunde, to je predsa veľa. Preto bude cenu zvyšovať.

váhy.jpg

Ak cena stúpne na cenu nákladov druhého predávajúceho, tento prehlási, že je ochotný skriňu zhotoviť. Stále je však nesúlad – štyri ženy kupujú a dvaja ponúkajú. Preto cena ide hore. Posledná kupujúca však znechutene odchádza domov, pretože cena sa vyšplhala hore natoľko, že presiahla jej úžitok a nie je ochotná viac ponúknuť.  Stále však máme nesúlad. Preto cena stúpa. Pri ďalšej cenovej hladine pristúpi na trh i tretí truhlár a so svojimi nákladmi skriňu zhotoví. Máme súlad – tri záujemkyne a traja predajcovia. Štvrtý truhlár z trhu odchádza, pretože by svoj produkt vyrobil s vyššími nákladmi, než by dokázal predať. Na trhu sa teda vytvorila rovnováha.