Aký je vlastne hlavný cieľ podnikateľa? Expanzia a vzrast jeho biznisu, no nie? Práve táto udalosť je tým najlepším odrazom jeho snazy. Lenže tým jeho povinnosti nekončia, práve naopak. Taktýto biznis treba riadiť ďalej, no a jeho výkon musíme riadiť efektívnejším spôsobom. Ak však zvolíme správnu stratégiu a prístup, úspech sa dostaví sám. K expanzii síce treba vynaložiť snahu, no nemusí ísť o nezdolateľné a nadľudské úkony, v podstate ide o snahu zaujímať sa. O biznis, o podnik, v neposlednom rade o zamestnancov. Odvážim sa zanechať vám pár na prvý pohľad sympatických rád, o aké faktory sa treba zaujímať, ak túžite po vzraste, zlepšenej efektivite týchto úkonov, ako aj expanzii vášho biznisu.

analýza

•         Ťažké časy
Žiaľ to, či nás nepostihnú i ťažšie časy nedokáže zaručiť nikto. Treba s tým rátať. No v takom prípade boj nekončí, ale začína. Práve vtedy je tá najhoršia doba pre rezignáciu či pauzu. Táto rada možno neznie uvážlivo či logicky, ale stretneme sa s názorom, ktorý môže byť efektívny. Ten vraví o tom, aby sme v týchto časoch nešetrili, ale naopak. Investovali do vzrastu a vývoja našej činnosti. Ako som spomenul, nezačne pauza, ale boj.

•         Strážte si svoju zaužívanú stratégiu ako oko v hlave
V nejednom prípade sa stane, že biznisu sa začne finančne dariť, pod vidinou, že úspech bude stály a že si ešte nad rámec privyrobíme, môžeme stratiť svoju hlavu, ako aj pustiť jazyk „našpacír“, čiže vytrúbime i to, čo by sme nemali, ľahko prezradíme našu koncepciu. A jedna zo základných poučiek o úspechu biznisu vraví, udržať si svoje výrobné tajomstvo, alebo svoj systém podnikania. Nie je totiž podnikanie ako podnikanie, práve ten váš systém môže byť originálny a vedúci k úspechu. Preto nezabúdajme, strážme si ho!

obchodníci

•         Expanzia pobočiek a nových tímov
K expanzii biznisu je potrebné expanzovať, rozširovať, vylepšovať i nové pobočky a rozširovať personál, nakoľko skutočne rozbehnutý biznis je pre jedného človeka nezvládateľným úkonom, aj pokiaľ vynaložíme všetky sily. Darmo. Takýto biznis bude potrebovať pobočky, rozšírený kolektív, no a samozrejme ich následné skvalitňovanie.